FLAB

Smartcompounders BV www.smartcompounders.comSmartcompounders BV är specialiserade på att utveckla, bygga, installera och serviceraautomatiseringslösningar för sammansättning av personlig medicinering (t.ex.kemoterapi, TPN, antibiotika). Smartkomponenterna kännetecknas av enkel installation(anpassad till din befintliga LAF- isolator) och enkel användning.Våra motto: Apotekare är inga ingenjörer!
 
Protakscientific  www.protakscientific.comEnzymindikatorer som ersätter biologiska indikatorer och ger svar i Log reduktion inomnågra minuter. Denna metod förkortar valideringstiden avsevärt, särskilt vid utvecklingav nya cykler.
 
Copenhagen clean air www.cphcleanair.comVi har utrustning för sanering av virus, bakterier och sporer med hjälp av väteperoxid.Vi tillhandahåller gasutrustning både som tjänst vid uthyrning, samt som köpeprodukt.Gasgeneratorerna är snabba och ger Log 6 reduktion.
 
Extract technology www.extract-technology.comVi har isolatorer för läkemedelsframställning samt fyllinjer för läkemedelsindustrin. Vihar även LAF-tak.
 
PBSC  www.pbsc.co.ukVi tillverkar renrumsutrustning, gastäta dörrar, genomräckningsskåp samt gasslussar,och vi är specialister på P3 och P4.
 
ABEDD www.abedd.comStrö och berikning till försöksdjur.
 

Postadress:
Melltorp Strand 1
44193 Alingsås
Sverige

Telefon: +46 (0) 705926533

E-post: freddy@flab.me

Kontaktperson
Freddy Lund
Telefon: +46 (0) 705926533
E-post: freddy@flab.me

No products were found matching your selection.