Föreläsare tema renrum

Elin Vesterlund 

Akademiska Sjukhuset

Elin Vesterlund tog sin farmacie kandidatexamen 2000, vid Södertörns högskola, och därefter en magisterexamen vid Uppsala Universitet 2003.

Större delen av sitt yrkesverksamma liv har hon arbetat med extemporeberedning och sjukhusfarmaci.  Först inom Apoteket AB men sedan 2018 hos Region Uppsala. Där har hon en tjänst som GMP-ansvarig vid den nya beredningsenheten CBE (Centrala beredningsenheten) på Akademiska sjukhuset, där man sedan 1 februari 2019 bereder extemporeläkemedel till sjukhuset i egen regi.

 
Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Elin Vesterlund

Automatiserad cytostatikaberedning med hjälp av robot

Region Uppsala, Akademiska sjukhuset har som första sjukhus i Sverige installerat en cytostatikarobot.

Den är nu tagen i drift efter upphandling, installation och validering.

Projektets gång utifrån behov, krav, tidsramar etc. kommer att visas. Föredraget kommer att ta upp de fördelar vi ser med en automatiserad process, delge de erfarenheter vi samlat på oss från införandeprojektet och vilka utmaningar som kvarstår i projektet.

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2019