Föreläsare tema renrum 2022

Karin Hellström kommer att hålla i en föreläsningar under Tema Renrum 2022 – Läs mer nedan

Karin Hellström

Akademiska sjukhuset

Karin Hellström är leg. receptarie med mångårig erfarenhet från extemporetillverkning. Karin har sett arbetet utvecklas från det hantverksmässiga på 80-talet till dagens mer automatiserade och digitaliserade arbetssätt. Under sina 18 år på APL har hon varit tillverkningsfarmaceut, GMP-ansvarig samt haft olika gruppchefsroller.

Sedan 2018 är hon chef för Läkemedelsberedningen på Akademiska sjukhuset, den enhet som förser inneliggande patienter med aseptiska extemporeberedningar. Inom enheten tillverkas cytostatikaberedningar, radiofarmaka och övriga aseptiska beredningar samt beredningar till kliniska prövningar.

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan

Cytostatikaberedning med hjälp av robot – automatisering och dess utmaningar

De sjukhus som idag bedriver extemporetillverkning står idag inför utmaningen att automatisera och digitalisera sin verksamhet. Parallellt med den traditionella manuella tillverkningen finns idag alternativa hjälpmedel, och på Akademiska sjukhuset har man sedan några år tillbaka införskaffat en cytostatikarobot för ändamålet.

Denna föreläsning kommer bl.a. att ta upp varför automatisering är en nödvändighet, nya krav som ställs på verksamheten i och med ett förändrat arbetssätt, de utmaningar vi har och de möjligheter vi ser.

Föreläsningen innefattar bl.a:

  • Processen ”från ax till limpa”
  • Kravspecifikation
  • Fördelar och nackdelar med robot
  • Framtidsspaning
Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2022