Föreläsare tema renrum

Malin Alsved
&
Sara Thuresson

Ergonomi och aerosolteknik
Lunds universitet

Malin Alsved är postdoc vid Lunds universitet. Hon skrev sin doktorsavhandling om överföring av infektiösa bioaerosoler 2020 och har fortsatt arbeta med forskning om luftburna virus och deras källor. Malin har en civilingenjörsexamen i teknisk nanovetenskap vid Lunds universitet.

Sara Thuresson är doktorand vid Lunds universitet. Hon började sina doktorandstudier om luftburna virus 2019, och när covid-19-pandemin startade fokuserade hennes arbete på spridningen av denna nya andningssjukdom på sjukhus. Sara har tidigare arbetat med att utveckla innovationer vid LU Innovation, och hon har en Master of Science in Engineering Nanoscience vid Lunds universitet.

Föreläsning:

Aerosoler – Vad är dessa och hur kan de påverka renhet och hygien, samt  Bioaerosoler på sjukhus – luftburna mikroorganismer och infektionsrisker

Personer med allvarliga infektionssjukdomar behandlas på sjukhus, och det finns en stor risk för överföring till sjukhuspersonal. På sjukhus finns också patienter med svagt eller nedsatt immunförsvar, där risken också är stor för överföring fast i andra riktningen – från personal till patient. Under COVID-19-pandemin har detta varit uppenbart, och en avgörande del för att stoppa spridningen är att förstå överföringsvägarna. Vi kommer att prata om vår forskning om SARS-CoV-2, om aerosolpartiklar och var de kommer ifrån, och om aerosolpartiklar i allmänhet.

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum