Föreläsare tema renrum

Malin Alsved

Doktorand 
Lunds universitet

 

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Föreläsning:

Bakterier och virus i sjukhusluft, och lite om andra smittsamma bioaerosoler

Bakterier och virus finns överallt i luften omkring oss. Luftburna mikroorganismer, så kallade bioaerosoler, kan dock orsaka infektioner, något som är speciellt viktigt att undvika på sjukhus där det finns patienter som är extra mottagliga för infektioner. Under två olika forskningsstudier har vi samlat in luftprover på sjukhus och analyserat dem, dels bakterier i operationssalar, och dels norovirus under pågående vinterkräksjukeutbrott.

Detta föredrag kommer att handla om var och när smittsamma bioaerosoler bildas, på sjukhus och vid tal och sång, och om vad man kan göra för att minska risken för luftburen smittspridning.

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2020