Föreläsare tema renrum

Susanne Gröndahl

Charles River Microbial Solutions

Susanne är en mikrobiolog som arbetat många år inom industrin. Började sin bana inom HIV forskningen. Sedan arbetat flera år i läkemedelsindustrin och de senaste 9 åren på Charles River Microbial Solutions där fokus legat på att stötta läkemedelsindustrins QC lab och produktionssidan.
Se hela föreläsningslistan
Susanne Gröndahl

Endotoxintestning idag och i morgon

 
Endotoxintester är något alla måste göra. Ser vi några nyheter som kommer att förändra testningen? Visst gör vi det. Nya Annex1 gör sitt till. Även nya metoder som de rekombinanta Endotoxintesterna och snabbtester.
 
Presentationen tar bland annat upp följande delar:
 
  • Vad står LAL för egentligen och vad har Hästskokrabban med det att göra?
  • Hur ser populationen av hästskokrabban ut idag? Kan vi förse hela industrin med lysat?
  • Kommer rekombinanta metoder ta över?
  • Kommer nya Annex 1 förändra hur vi gör Endotoxintestningen?
se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2020