Föreläsare tema renrum

Tomas Ericsson

SWECO AB

Tomas Ericsson arbetar som teknikkonsult på Sweco där han har ett förflutet inom projektering av ventilationssystem och primärt sjukhus. Detta har lett Tomas in i operationsrums och renrumsvärlden där han idag primärt arbetar med kravställningar och systemlösningar för laboratorier och renrum men även en del projektledning vid projektering av operationssalar.

Tomas Föreläsning

Ventilationsprinciper, omsättningstal, upprepningstid och differentialtryck

Denna presentation behandlar:

  • De vanligaste principerna för ventilation av renrum, operationssalar och laboratorier
  • Vad är omsättningstal och vad säger oss detta kontra uppreningstid?
  • Differentialtryck – Hur ska man tänka?

Tomas presentation tar upp de vanligaste frågor man ställer då man ska bygga nytt, bygga om, alternativt i samband med felsökning och riskanalys

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2021