Föreläsare tema renrum 2023

Åsa Mattson & Eva Mitlid

Optinova

Åsa Mattsson

Åsa Mattsson är mikrobiolog i grunden och har jobbat på Optinova sedan 1985 men pensionär sedan 1 oktober i år.

Åsa arbetade de första 15 år på labbet med att bland annat sätta upp rutiner och provtagningsplaner för renrummen och har genom åren alltid varit involverad i renrumsärenden. Åsa har även jobbat med kunder som ansvarig för Optinovas Customer Service funktion.

Eva Mitlid

 Eva Mitlid har en magisterexamen i kemi, men har även läst mikrobiologi på universitetsnivå. Eva har arbetat i över 20 år med kvalitetsfrågor på laboratorium och arbetar sedan ca 1 år på QA avdelningen, Optinova Godby, med bland annat riskanalys. Eva ingår i Optinovas Renrumsråd.

Läs mer om Åsa och Evas föreläsning nedan

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan

Personalskolning och rutiner vid introduktion av nyanställda

Optinova Godby växer och rekryterar ständigt personal till vår produktion som sker i renrum ISO klass 8. Under 2023 har vi skolat in ca 30 nyanställda och förnyat vårt inskolningsmaterial.

  • Vem är Optinova- Våra produkter
  • Inskolningsplaner och renrumsskolning
  • Instruktionsfilm för personal slussen
Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Frågor och svar Startsidan TEma renrum