Anmälan till Tema Renrum 2021

Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan

Register by filling out the form below

> Anmälan är stängd!


Priser Tema Renrum 2021* | 23 – 24 november 2021

Alla priser är exklusive moms

      3 för 2* 

Deltagaravgift

1 person

2 personer

3 personer

Anmälan före 25/9-2021 SEK 3 000:- SEK 6 000:- SEK 6 000:-
Anmälan före 24/10-2021 SEK 3 500:- SEK 7 000:- SEK 7 000:-
Anmälan efter 24/10-2021 SEK 4 500:- SEK 9 000:- SEK 9 000:-

Vad ingår i deltagaravgiften?

  • Föreläsningar live-streamade enligt schema (Online)
  • Föreläsningsmaterial (PDF)
  • Fysiskt kopia av vår tidning RenaRum 2021-09**
  • Individuellt kursintyg

OBS! Läs mer om de tekniska kraven för att delta under våra Frågor och svar

Frågor/Questions? Se våra Frågor och svar alt. Contact us at tr@rentforum.se

* Fullständiga villkor gäller – 3 för 2 gäller vid samma anmälningstillfälle – Byte av deltagare är ej möjligt – Sista anmälningsdag är den 20/11-2021 – Se fullständiga villkor här

** Vi skickar ut 1 kopia av tidningen per deltagare, om ni anger adress för utskicket i samband med anmälan

Registration for Tema Renrum 2021

Register by filling out the form below

> The registration is closed!


Prices Tema Renrum 2021* | November 23 – 24th 2021

All prices are in SEK excluding VAT

      3 for 2* 

Participation fee

1 person

2 persons

3 persons

Register prior 25/9-2021 SEK 3 000:- SEK 6 000:- SEK 6 000:-
Registration prior 24/10-2021 SEK 3 500:- SEK 7 000:- SEK 7 000:-
Registration after 24/10-2021 SEK 4 500:- SEK 9 000:- SEK 9 000:-

What’s included in the participation fee?

  • Live-streamed Presentations according to program (Online)
  • Slides from the presentations (PDF)
  • Physical copy of our magazine RenaRum 2021-09**
  • Personal course certificate

NOTE! Read more about the technical requirements for participants in our FAQ

Questions? See our FAQ alt. Contact us at tr@rentforum.se

* Complete Terms and Conditions apply – 3 for 2 applies at the same registration – Exchange of participant is not possible – Last day for registration is 20/11-2021 – See complete Terms and Conditions here

** We send out 1 copy of the RenaRum per participant, if you enter an postal address for receiving the magazine when registring.

Anmälan är stängd.

Vänligen hör av er till oss på tr@rentforum.se om ni har några frågor inför Tema Renrum 2022

 

The registration is closed

Please contact us at tr@rentforum.se if you have any questions about Tema Renrum 2022