Anmälan Tema Renrum 2022

Anmäl er genom att fylla i formuläret nedan
Register by filling in the form below

> Missa inte våra Boka-Tidigt-Rabatter **
> Alltid: Gå 3 – Betala för 2**
> Nyhet! Anmäl antal först och meddela namn senare***


 

Priser Tema Renrum 2022 | 29-30 november 2022

Alla priser är i SEK exklusive moms – Se fullständig prislista i våra Terms and conditions

Deltagaravgift 2 dagar

Delta 29 – 30 november

1 person

2 personer

3 personer

Anmälan före 27/8-2022

SEK 7 850:-

SEK 15 700:-

SEK 15 700:-

Anmälan före 21/9-2022 SEK 8 350:- SEK 16 700:- SEK 16 700:-
Anmälan före 30/10-2022 SEK 8 850:- SEK 17 700:- SEK 17 700:-
Anmälan före 26/11 2022
SEK 9 850:- SEK 19 700:- SEK 19 700:-

 

Deltagaravgift 1 dag


Delta 29 november
eller 30 november

1 person

2 personer

3 personer

Anmälan före 27/8-2022

SEK 6 500:-

SEK 13 000:-

SEK 13 000:-

Anmälan före 21/9-2022 SEK 7 000:- SEK 14 000:- SEK 14 000:-
Anmälan före 30/10-2022 SEK 7 500:- SEK 15 000:- SEK 15 000:-
Anmälan före 26/11 2022
SEK 8 500:- SEK 17 000:- SEK 17 000:-

 


Vad ingår i deltagaravgiften?

 • Tillträde till samtliga föreläsningar
 • Tillträde till utställningen – träffa branschens leverantörer!
 • Mingel i utställningen tisdagen 29/11 efter sista föreläsningen, med buffé och en dryckesbiljett
 • Lunch och Fika
 • Digitalt kursmaterial (pdf)
 • Kursintyg

Frågor/Questions? Se våra Frågor och svar alt. Contact us at info@rentforum.se 

OBS! Boende ingår inte

** Fullständiga villkor gäller – 3 för 2 gäller vid samma anmälningstillfälle – Läs våra fullständiga villkor här 

*** Vid anmälan före 21 september 2022, om ni skickar namn och epost för deltagarna senast den 14 november 2022, läs mer i våra Fullständiga villkor

 

Anmäl er genom att fylla i formuläret nedan

Registration for Tema Renrum 2022

29 – 30 November | Upplands Väsby | Sweden

Register by filling in the form below

> Don’t miss out on our Early-Bird-Discounts **
> Always: 3 participants for the same price as 2 **
> New! Register number of people and send names later ***


 

Prices Tema Renrum 2022* | 29-30 November 2022

All prices are in SEK excluding VAT –  Please see complete price list in our Terms and conditions

Participation fee 2 days

Participate 29 – 30 November

1 person

2 persons

3 persons

Register prior 27/8-2022

SEK 7 850:-

SEK 15 700:-

SEK 15 700:-

Register prior 21/9-2022 SEK 8 350:- SEK 16 700:- SEK 16 700:-
Register prior 30/10-2022 SEK 8 850:- SEK 17 700:- SEK 17 700:-
Register prior 26/11 2022
SEK 9 850:- SEK 19 700:- SEK 19 700:-

 

Participation fee 1 day


Participate 29 November
or 30 November

1 person

2 persons

3 persons

Register prior 27/8-2022

SEK 6 500:-

SEK 13 000:-

SEK 13 000:-

Register prior 21/9-2022 SEK 7 000:- SEK 14 000:- SEK 14 000:-
Register prior 30/10-2022 SEK 7 500:- SEK 15 000:- SEK 15 000:-
Register prior 26/11 2022
SEK 8 500:- SEK 17 000:- SEK 17 000:-

 


What’s included in the participation fee?

 • Access to Presentations according to program
 • Access to the Exhibition
 • Mingle in the exhibition on Tuesday 29/11 after the last presentation, with buffé and a drink ticket
 • Lunch and “Fika” (Coffee and Tea)
 • Digital course material (PDF)
 • Course certificate

Questions? See our FAQ alt. Contact us at tr@rentforum.se

NOTE! Accommodation is not included

** Complete Terms and Conditions apply – 3 for 2 applies at the same registration – See complete Terms and Conditions here

*** When register prior September 21st 2022, if you send name and e-mailadress(es) prior November 14th 2022, read more in our Complete Terms and Conditions

 

Register for Tema Renrum 2022 by filling in the form below

See participation fees above, and complete price list in our Terms.
The registration is binding and bound to registered persons (Please see our full Terms)

  Your Company*

  Person 1

  Person 1 is participating both days 29-30 November 2022Person 1 is only participating Tuesday 29 November 2022Person 1 is only participating Wednesday 30 November 2022

  Person 2

  Person 2 is participating both days 29-30 November 2022Person 2 is only participating Tuesday 29 November 2022Person 2 is only participating Wednesday 30 November 2022

  Person 3

  Person 3 is participating both days 29-30 November 2022Person 3 is only participating Tuesday 29 November 2022Person 3 is only participating Wednesday 30 November 2022

  Invoice Information*

  Email for Invoice - We prefer to send the invoice via Email if possible

  Message: eg. If you want to register more than 3 persons / Extra invoice references / Register a number of participants and sending names and email for these addresses prior 14 November 2022 etc.

  Contact Person for this Registration* (will receive the Order Confirmation)

  The registration is completed when you see a “Thank you”-message above after clicking SEND.

  If you don’t see anything after clicking SEND, please double check all required fields marked * and make sure you check the Accept terms box. 

  You will receive a confirmation email within 1 hour from tr@rentforum.se confirming your registration.

  Contact us on info@rentforum.se if you have any issues with registering for Tema Renrum


  Please read our Privacy Policy for more information on how Rentforum.se collect and use personal data from the website and registration for Tema Renrum.