Vill ni ställa ut?

Information om Utställningen på Tema Renrum 2024

26 – 27 november 2024 | Upplands Väsby

Tema Renrum har varit Nordens ledande fortbildningsdagar inom renrumsteknik sedan 1997, där vi varje år har samlat renrumsbranschen och de rätta människorna.

Tema Renrum är ett utbildningsevenemang med 12 föreläsningar (på svenska eller på engelska) under 2 dagar, med en stor utställning (ej öppen för icke-deltagare/representanter) i anslutning till föreläsningssalen där deltagarna är under pauser, fika etc. and slutligen vårt berömda mingel i slutet av första dagen med mat och dryck.

– Kontakta Johan på johan@rentforum.se för mer information, samt möjlighet att sätta upp er på väntelistan.

 

Do you want to exhibit at at Tema Renrum 2024?

26 – 27 November 2024 | Upplands Väsby (Stockholm) | Sweden

Tema Renrum is an annual event and has been the leading cleanroom event in the Nordic countries since it started in 1997, arranged by Rentforum.se together with BioTekPro AB.
 
Tema Renrum is an educational event with 12 presentations (in Swedish or English) during 2 days, with a large exhibition (not open to non-participants/representatives) in connection to the presentations where participants spend their breaks, coffee breaks etc., and finally our famous mingle at the end of the first day, with food and drinks.
 

– Please contact Johan for more information, at johan@rentforum.se and to be placed on the waiting list.