Föreläsningar Tema Renrum 2021

23-24 november 2021 | Online

Under två fullspäckade dagar kan ni lyssna på följande spännande och aktuella föreläsningar inom renrumstekniken, direkt i din webbläsare!

Priser och ANmälan

Föreläsningar

See detailed program further down
– Med reservation för ändringar i programmet –

Tisdag 23 november

Se detaljerade Dagsprogram längre ner

Tisdagens föreläsningsprogram avslutas kl. 16.00
Sedan avslutas dagen med utställning och diskussioner
som pågår till kl 17.00

Priser och ANmälan

Onsdag 24 november

Se detaljerade Dagsprogram längre ner

Onsdagen avslutas kl. 16.30

Priser och ANmälan

Program Tema Renrum 2021

Se beskrivningar av föreläsningar längre upp
Med reservation för ändringar i programmet
Program Tuesday November 23th

Tisdag 23 november

08.50 – 09.00
Log in to ReAttendance


09.00 – 09.15
Välkommen till Tema Renrum 2021
Johan Ramstorp, Rentforum.se och Matts Ramstorp, BioTekPro AB


09.15 – 10.15
“Application of ISO Cleanroom Standards to Projects and Operations”
A Route Map to avoid the minefield. 
Gordon Farquharson, Critical System Ltd


10.15 – 11.15
Utställningsbesök


10.30 – 11.00
Diskussionsrum – Standarder och normer
Matts Ramstorp, BioTekPro AB


11.15 – 12.00
Cleanroom Operator Management – Behövs operatörer i renrum i framtiden?
Matts Ramstorp, BioTekPro AB


12.00 – 13.00
Lunch och Utställningsbesök (samt Diskussionsrum öppet)


13.00 – 13.45
ePTFE and eFRM membrane HEPA/ULPA filters for pharmaceutical and microelectronics application
Dr. Marc Schmidt, AAF International


13.45 – 14.45
Utställningsbesök


14.45 – 15.30 
Aerosoler – Vad är dessa och hur kan de påverka renhet och hygien, samt Bioaerosoler på sjukhus – luftburna mikroorganismer och infektionsrisker
Malin Alsved and Sara Thuresson, Ergonomics and Aerosol Technology, Lund University
OBS! Bytt dag med Thomas Ericsson


15.30 – 15.50
Summering av dagen
Matts Ramstorp, BioTekPro AB


15.50 – 17.00
Utställningsbesök och Diskussionsrum (ämne utifrån efterfråga)


Program Wednesday November 24th

Onsdagen 24 november

08.50 – 09.00
Log in to ReAttendance


09.00 – 09.45
Grundläggande hygienisk design av processer
Matts Ramstorp, BioTekPro AB


09.45 – 10.00
Utställningsbesök


10.00 – 10.45
Implementation of an Aseptic Mentoring Program (AMP) in Pharmaceutical Manufacturing Sites
Alana Poloni, Fresenius Kabi


10.45 – 11.00
Utställningsbesök


11.00 – 11.45 
Ventilationsprinciper, omsättningstal, upprepningstid och differentialtryck
Tomas Ericsson, SWECO AB

OBS – Bytt dag med Malin Alsved and Sara Thuresson


11.45 – 13.00
Lunch och Utställningsbesök (samt Diskussionsrum öppet)


13.00 – 13.30
Latest news on Annex 1 – Manufacture of Sterile Products
James Drinkwater, Franz Ziel GMBH, PHSS UK


13.30 – 14.00
Contamination Control strategy – From a General Point of View
James Drinkwater, Franz Ziel GMBH, PHSS UK


14.00 – 15.00
Utställningsbesök


15:00 – 15:45
Nytt begrepp -. Clean Controlled Environment – EN 17141 Biocontamination Control
Matts Ramstorp, BioTekPro AB


15.45 – 16.00
Avslutning av Tema Renrum 2021 samt Prisutdelning Tipsrundan
Matts Ramstorp, BioTekPro AB


Priser och ANmälan Se Utställare på Tema Renrum 2021

– Följ oss på LinkedIn för de senaste uppdateringarna

Har ni några frågor om föreläsningarna? Kontakta Matts på matts@rentforum.se

Vill du få det senaste inom renhet och hygien?
– Prenumerera på RenaRum – Vår Kostnadsfria Webbtidning