Föreläsare tema renrum 2023

Catinka Ullmann

Contamination Control Consulting – C3 – AB

Catinka Ullmann är Civilingenjör (Building and installations, KTH) och Teknologie Doktor (Architecture and Civil Engineering, Chalmers). Catinka har arbetat i över 25 år inom renrum och renhetsteknik i olika roller som projektledare för byggnation av renrum samt valideringsledare för kvalificering av renrum.

Läs mer om Catinkas föreläsning nedan

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan

Kvalificering och monitorering av renrum

För att säkerställa och verifiera att ett nytt eller ombyggt renrum uppfyller ställda krav (GMP- och företagsspecifika krav), krävs testning av renrummen. Likaså krävs löpande kontroller av renrummen för att säkerställa att kraven uppfylls med tiden och att renrummets kvalificerade status bibehålls.

Utöver att utföra kvalificering- och rekvalificeringstester monitoreras vissa renrumsparametrar kontinuerligt.

Presentationen kommer omfatta:

  • Vilka renrumstester ingår i en renrumskvalificering?
  • Är det någon skillnad på omfattning av testerna beroende på renhetsklass?
  • Vilka löpande tester, rekvalificering, krävs för att säkerställa kvalificerad status?
  • Vilka parametrar övervakas kontinuerligt i renrum?
Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Frågor och svar Startsidan TEma renrum