Föreläsare tema renrum 2023

Johan Hagström

DuPont

Johan ansvarar för den nordiska marknaden och arbetar som certifierad kemikalieskyddsspecialist inom DuPont Personal Protection.

 

Efter 13 år i PPE branschen hjälper han dagligen Duponts distributörer och slutkunder med frågor angående kemisk skyddsbeklädnad och skyddskläder för renrum.

 

 

Läs om Johans föreläsning nedan

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan

9-Stegsguiden för säkert val av kemiska skyddsplagg

Guiden erbjuder en sammanfattning av de europeiska standarderna för personlig skyddsutrustning (PPE, Personal Protective Equipment) och ytterligare information som grund för dina beslut vid val av rätt PPE

Denna presentation tar upp olika kriterier för att välja rätt skyddsplagg innefattande:

  • Potentiella kemiska risker t.ex. riskfyllda läkemedel s.k. HMP´s
  • Val av olika typer av material i skyddskläderna
  • Komplex certifieringsinformation och lagkrav gällande arbetsmiljö
  • EU kommissionens nya guidline (28/04/2023) ” for the safe management of hazardous medicinal products at work”
  • Uppfylla renrumskrav och GMP

 

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Frågor och svar Startsidan TEma renrum