Föreläsare tema renrum 2023

Liliane Rothoff

Teamet Novaerus Sverige

Liliane har en magister i Data- och Systemvetenskap och en magister i Företagsekonomi och kom efter många år på bank in i företaget Tre Röda AB år 2018. Vi på Tre Röda hjälper rena och kontrollerade miljöer att skapa de rätta förutsättningarna för deras verksamhet genom installation av antimikrobiella mattor och avancerad luftrening.

Läs mer om Lilianes föreläsning nedan

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan

Luftrening med kall plasma
– En kostnadseffektiv, skonsam och kraftfull luftreningsmetod för känsliga miljöer

Luftrening med kall plasma är ett nytt sätt att rena luften i rena och kontrollerade miljöer såsom vid känslig tillverkning, i laboratorier och kliniska miljöer. Tekniken är portabel, ingen kostsam installation eller ombyggnation krävs och inga skadliga biprodukter skapas i processen.

  • Hur fungerar patenterad kallplasmateknik och vad gör den unik?
  • Hur metoden kan minska andelen infekterande partiklar i luften
  • Genomgång av genomförda forskningsresultat, bland annat från Karolinska Universitetssjukhuset
Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Frågor och svar Startsidan TEma renrum