Föreläsare tema renrum

Tor Hjelmér

Miclev AB

Tor har sin examen från biomedicinprogrammet vid Lunds universitet och är idag produktspecialist på Miclev i Malmö.
Efter 12 år i branschen hjälper han dagligen Miclevs kunder med produkter och frågeställningar kring kvalitetsarbete inom mikrobiologi och renrum.

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan

Rengörings- och desinfektionsmedel i renrum – hur påverkar nya GMP annex 1 detta arbete?

Nya GMP annex 1 kommer att förändra delar av hur vi arbetar i renrum framöver. När det gäller området rengöring och desinfektion i renrum har det tillkommit fler detaljer kring hur vi förväntas arbeta i framtiden och detta kan påverka vilka rengörings- och desinfektionsmedel som vi väljer att använda. Fortfarande kommer valet av desinfektionsmedel att vara en avvägning kring exempelvis effektivitet, kompatibilitet, miljö, arbetsmiljö och kemikalierester.

I denna presentation kommer Tor att prata om de punkter i nya GMP annex 1 som berör rengöring och desinfektion i renrum. Presentationen kommer också ge en överblick kring vanliga rengörings- och desinfektionsmedel som används i renrum samt belysa de aspekter som påverkar användningen.

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2022