Föreläsare tema renrum

Tor Hjelmér

Miclev AB

Tor har sin examen från biomedicinprogrammet vid Lunds universitet och är idag produktspecialist på Miclev i Malmö.

Efter 9 år i branschen hjälper han dagligen Miclevs kunder med produkter och frågeställningar kring kundernas kvalitetsarbete inom mikrobiologi och renrum.

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Tor Hjelmér

Rengörings- och desinfektionsmedel i renrum
– Vilka ska man välja?

Det perfekta desinfektionsmedlet för renrum har inte utvecklats än och kommer troligen inte heller att utvecklas. Val av desinfektionsmedel är en avvägning kring effektivitet, kompatibilitet, miljö, arbetsmiljö, kemikalierester med mera.

I denna presentation kommer Tor prata om de kontaminationer som man finner i renrum och hur man kan arbeta för att få bort dessa. Presentationen kommer också ge en överblick kring vanliga rengörings- och desinfektionsmedel som används i renrum samt belysa de aspekter som deltagarna bör tänka på då de ska välja produkter.

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2019