RenaRum nr 4 2021

Starta din prenumeration

Månadens tema:
Aseptisk tillverkning
– Den svåraste formen av steriltillverkning

Månadens produkt:
Rengöring och rengöringsmaterial – Hur ska man tänka?

I detta nummer kan du bland annat läsa om

  • Säkrare rengöringskontroll
  • Framtida elektroniska textilier
  • Hyllar entreprenörer
  • Tidigare diagnostik av cancer
  • Neandertalare ger behandling mot Covid-19
  • New Book on Contamination Control
Läs tidningen nedan