RenaRum nr 1 2024

Starta din prenumeration

Månadens tema 1:
Biocontamination Control – Standarder och guidelines

Månadens tema 2:
Medical device – Livsviktiga produkter

Månadens produkt:
Handskar och andra förbrukningsmaterial

I detta nummer kan du även läsa om

  • Fler liv kan räddas om ambulanspersonal får AI-stöd
  • Studie på extremt för tidigt födda barn ger vården viktig kunskap
  • Avancerade läkemedel för behandling av svåra sjukdomar – Nytt ATMP-centrum
  • Särläkemedel riskerar att utnyttjas av läkemedelsföretag
  • Sjukfrånvaron ökar med luftföroreningar 
Läs tidningen nedan