Föreläsare tema renrum

Matts Ramstorp

Tekn Dr, Professor
BioTekPro AB

Matts Ramstorp har arbetat i mer än 35 år med renhet och hygien som forskare, konsult, författare och opinionsbildare samt föreläsare och pedagog. Matts har en civilingenjörsexamen i kemiteknik, är teknologie doktor i tillämpad biokemi (bioteknik) och blev professor i Contamination Control and Cleanroom Technology vid Lunds Universitet 2002.

Matts har också skrivit ett antal läroböcker och bidragit med kapitel i ett flertal internationella böcker.

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Matts Ramstorp

Matts håller i 3 föreläsningar under Tema Renrum 2021 – Läs om respektive föreläsning nedan

Matts Föreläsning nr 1 (av 3)

Grundläggande hygienisk design av processer

Att utforma och bygga upp en process ska ses ur flera synvinklar – Vad ska processas, vid vilken temperatur, vilken viskositet har produkten, hur känslig är produkten, hur rent ska det vara, är tillverkningen batchvis eller kontinuerlig, finns det filter i processen, etc.

Frågorna kan bli oändligt många och dessa måste alla sättas under lupp i det totala sammanhanget i samband med att man ska designa processutrustningen på ett hygieniskt vis.

Denna presentation tar bland annat upp följande delar:

 • De gyllen principerna vid hygienisk processdesign
 • Smutsfällor i processer
 • Ytfinhet
 • Krav på olika processkomponenter – Tankar, pumpar, ventiler, rörledningar, slangar etc.
Matts Föreläsning nr 2 (av 3)

Cleanroom Operator Management – Behövs renrumsoperatörer i framtiden?

Presentationen tar bland annat upp följande:

 • Behövs renrumsoperatörer i framtiden?
 • Personal i renrum – vilka är riskerna?
 • Know how – Know why!
 • Hur väljer vi den ideala operatören
 • Vad säger ”nya” Annex 1?
 • Samspelet – operatören, renrumsdräkten och renrummet

Sedan renrum började användas i mitten förra seklet har man varit medveten om att personal i renrum är den största källan till partiklar inklusive mikroorganismer. Användningen av speciella renrumsdräkter tillsammans med utbildning av personalen och framför allt ett strikt arbetssätt har minskat människans påverkan på det som hanteras i renrummet. Frågan är om vårt arbetssätt idag är tillräckligt i framtiden?

Denna presentation täcker några av de sedan tidigare kända, tillsammans med nya fakta om personalens inverkan på renrumsrenhet och slutproduktkvalitet. Delar av ”nya” Annex 1 sätts i relation till hur vi arbetar idag.

Matts Föreläsning nr 3 (av 3)

Nytt begrepp – “Clean Controlled Environment”
– EN 17141 Biocontamination Control

Alla som arbetar inom läkemedel eller med medical device är väl införstådda med begreppet renrum och rena zoner. Andra verksamheter som sjukvård och livsmedel tycker dessa begrepp är alltför stringenta och använder andra begrepp. Den nya standarden EN 17141” Cleanroom and Associated Controlled Environments – Biocontamination Control” gör en annan och mer heltäckande definition, som underlättar förståelsen och inte minst möjligheten att dra nytta av andra verksamheters standarder och guidelines.

Denna presentation behandlar följande:

 • EN 17141 – Innehåll och syfte
 • Vad är ett “Clean Controlled Environment”?
 • Läkemedel
 • Medical device
 • Sjukvård – Operationssalar
 • Livsmedel
Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2021