Föreläsare tema renrum

Matts Ramstorp

Tekn Dr, Professor
BioTekPro AB

Matts är Teknologie Doktor i Tillämpad Biokemi (Bioteknik) samt Professor i Renrumsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.
Han är vidare en känd författare, föreläsare samt konsult inom renrumsbranschen.

Matts har varit Generalsekreterare i Nordiska R3-föreningen och President för den världsomspännande renrumsorganisationen
ICCCS (Int Confederation of Contamination Control Societies).

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Matts Ramstorp

Matts håller i 2 föreläsningar under Tema Renrum 2019 – Läs om respektive föreläsning nedan

Matts Föreläsning nr 1 (av 2)

Renrumsdräkter ur ett Quality Risk Management (QRM) perspektiv

Renrumsdräkter har använts sedan de allra första renrummen togs i bruk på 50- och 60 talet förra seklet. Trots detta har renrumsdräkterna inte utvecklats i någon större omfattning, speciellt inte under de senaste 20 åren. Är dagens textila renrumsdräkter tillräckligt säkra, eller är renrumsdräkterna inte lika viktiga och kritiska som de var för?

Denna presentation tar bland annat upp hur renrumsdräkter beskrivs i förslaget till nya Annex 1 samt hur FDA, via Warning Letters och Inspection Reports, förändrar sin syn på dagens och inte minst morgondagens renrumsdräkter.

I denna presentation behandlas bland annat följande delar:

  • Syftet med renrumsdräkter
  • Förslaget till nya Annex 1
  • FDA Warning Letters och Inspection Reports
  • Validering och test av renrumsdräkter
  • Framtida krav på renrumsdräktens funktion
Matts Föreläsning nr 2 (av 2)

Slussar och omklädningsrutiner

Slussar och slussystem är ett viktigt redskap in renrumstekniken, för personal såväl som material. Hur fungerar en sluss och vad bör man tänka på för att använda slussarna på rätt sätt samtidigt som man får ett logistiskt bra flöde av personal respektive material.

I denna presentation behandlas bland annat följande delar:

  • Vad bör finnas i en sluss?
  • Placering och montering?
  • Stegvisa slussar
  • Klädbyte – Ordningsföljd
  • Kläder och förbrukningsmaterial – in respektive ut
Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Startsidan TEma renrum 2019