Föreläsare tema renrum 2022

Matts håller i 3 föreläsningar under Tema Renrum 2022 – Läs om respektive föreläsning nedan

Matts Ramstorp

Tekn Dr, Professor
BioTekPro AB

Matts Ramstorp har arbetat i mer än 35 år med renhet och hygien som forskare, konsult, författare och opinionsbildare samt föreläsare och pedagog.

Matts är Teknologie Doktor i Tillämpad Biokemi (Bioteknik) samt Professor i Renrumsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Han är redaktör för branschtidningen RenaRum, aktiv i BioTekPro AB, Rentforum.se samt kvalitetsansvarig för kurser från Mcleaned AB. Matts är vidare en välkänd författare, föreläsare samt konsult inom renrumsbranschen. Matts har varit Generalsekreterare i Nordiska R3-föreningen och President för den världsomspännande renrumsorganisationen ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies).

Se hela föreläsningslistan Priser och anmälan
Matts Ramstorp
Matts Föreläsning nr 1 (av 3)

Aseptisk tillverkning – från start till färdig produkt

Kommande, nya Annex 1 är, förhoppningsvis, snart publicerat. Aseptisk tillverkning, fyllning och hantering är den allra mest kritiska process som förekommer. Förutom detta är aseptisk tillverkade produkter de som inom värden utsätter patienten för störst risk, beroende på att det inte finns någon terminal sterilisering.

I denna presentation kommer Matts att ta upp de olika delar som tillsammans påverkar en aseptiskt tillverkad produkt. Matts kommer också att ta upp de grundläggande krav som kommer att påverka oss i det nya Annex 1.

  • Aseptisk tillverkning kontra terminal sterilisering
  • Aseptisk tillverkning steg för steg
  • Vanliga fel som begås under aseptisk tillverkning
  • Vad är tongivande i det nya Annex 1?
Matts Föreläsning nr 2 (av 3)

Utformning, design och användning av renrum och slussar – Kommande ISO 14644 Part 4 “Design, Construction and start-up”

 Matts kommer i denna presentation att dela med sig av sina erfarenheter vad gäller renrum och slussar, hur dessa kan utformas, vad som behövs i en sluss samt inte minst hur man ska använda olika former av slussar

  • Olika slussar för olika ändamål
  • Att tänka på då man ska utforma och designa en sluss
  • Vad är syftet med slussen?
  • Hur ska man använda de olika typerna av slussar?
Matts Föreläsning nr 3 (av 3)

Clean Controlled Environments – Olika branscher, krav och systemlösningar – Läkemedel, medical device, vävnadsinrättningar och operationssalar

 I denna presentation kommer Matts att ge en övergripande bild av hur renrum, renzoner och slussar kombineras i olika branscher. Förutom renrumsstandarden ISO 14644 inkluderas även Annex 1 (GMP:n – Eudralex, volym 4), EN 17141 (Biocontamination Control) samt TS 39 (operationssalar)

Syftet med presentationen är att sätta en bas för Tema Renrum 2022 vad gäller krav på renhet och olika systemlösningar.

Priser och anmälan se hela föreläsningslistan Frågor och svar Startsidan TEma renrum