Priser och anmälan

Utställare Tema Renrum 2022

Under Tema Renrum 2022 får du träffa alla branschens leverantörer i utställningen under pauser, bensträckare och under minglet.

Se planskiss längre ner / See floor plan further down

Leverantörer som ställer ut på Tema Renrum 2022

Med reservation för ändringar


> Planskiss för Utställningen / Floor plan for the Exhibition

Med reservation för ändringar

Priser och anmälan Föreläsningar 2022 Frågor och Svar

Vill du få det senaste inom renhet och hygien till din inkorg?