ISO Renrumsstandarder

Idag finns två huvudstandarder för renrum och kontrollerade lokaler, med beteckningarna ISO 14644 respektive ISO 14694. De olika delarna av dessa båda standarder finns listade nedan.

Klicka på respektive standarddokument nedan för att komma till ISO´s hemsida och läsa mer!

 

ISO-standarden som berör partiklar, ISO 14644, har huvudtiteln “Cleanrooms and Associated Controlled Environments

ISO 14644-1 Classification of Air Cleanliness
ISO 14644-2 Specifications for Testing and Monitoring to Prove Continued Compliance with ISO 14644-1
ISO 14644-3 Test Methods
ISO 14644-4 Design, construction and start-up
ISO 14644-5 Operations
ISO 14644-6 Vocabulary
ISO 14644-7 Separative devices (clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-environments)
ISO 14644-8 Classification of airborne molecular contamination
ISO 14644-9 Classification of surface cleanliness by particle concentration
ISO 14644-10 Classification of surface cleanliness by chemical concentration
ISO 14644-12 Classification of air cleanliness by nanoscale particle concentration
ISO 14644-13 Cleaning of surfaces to achieve defined levels of cleanliness in terms of particle …

 

ISO-standarden som berör mikrobiologiska föroreningar, ISO 14698, har huvudtiteln “Cleanrooms and associated controlled environments — Biocontamination control

ISO 14698-1 General principles and methods
ISO 14698-2 Evaluation and interpretation of biocontamination data

Annons: