Vävnadsinrättningar

Socialstyrelsen har utfärdat en författning gällande renhet och hygien på kliniker som hanterar vävnader och celler.

En projektgrupp, tillsatt av Svenska Kommuner och Landsting (SKL), har arbetat med denna fråga under snart tre år och nu är allt sjösatt. De nya reglerna, som är lagstadgande, gäller sedan mitten av december 2008 och Socialstyrelsen ska auditera samtliga vävnadsinrättningar inom loppet av två till två och ett halvt år.


På denna sida finnas aktuella dokument och länkar inom projektet

Socialstyrelsens författning
EU GMP:n Volym 4 Annex 1 – Manufacture of Sterile Medicinal Products
Recommended Practices till nytta inom vävnadsprojektet
Sammanställning av renrumsstandarder och normer
Væv og Celler – Det danska läkemedelsverkets informationsida
Dansk presentation av vävnadslagen
Vävnadslagen – Utbildningsmaterial
Luftkvalitet – Könsceller