GMP

Eu GMP Volym 4, Annex 1

Nedan följer tabellerna i EU GMP Annex 1 – Manufacture of Sterile Medicinal Products (2008).

OBS! Var vänlig kontrollera med respektive originaldokument innan användning av den angivna informationen.

Maximalt tillåtna antalet partiklar per m3, större än eller lika med den angivna storleken

 

Rekommenderade gränsvärden för mikrobiologiska föroreningar