Litteratur

Nedan följer ett axplock av böcker som behandlar renhet och hygien, avsedda för alla typer av verksamheter som arbetar med förhöjda krav på renhet och hygien.

Desinfektionsmedel
Lilian Hamilton, Apoteksbolaget 1989

Renhetsteknik- Ytors renhet – Ytrenhetskod
Svensk Standard SS 2678 1993

Renhetsteknik – Vätskors renhet – Översikt över kontrollmetoder
Svensk Standard SS 2679 1993

Renhetsteknik – Renhetskontrollerad verkstadsmiljö
Svensk Standard SS 2680 1995

cGMP – Food Plant Sanitation
Willbur A. Gould, CTI Publications, Inc. (1994)

Cleanroom Design
William Whyte, John Wily & Sons (1991), ISBN 0-471-92814-3

Contamination Control and Cleanrooms
Alvin Lieberman, Van Nostrand Reinhold (1992), ISBN 0-442-00574-1

Clean Room Design – Minimizing Contamination Through Proper Design
Bengt Ljungquist, Berit Reinmüller, Interpharm Press, Inc. (1997), ISBN 1-57491-032-9

Encyclopedia of Cleanrooms, Bio-cleanrooms and Aseptic Areas
Philil R. Austin, Contamination Control Seminars (1995)

Handbook of Contamination Control in Microelectronics – Principles, Applications and Technology
Donald L. Tolliver (ed.), Noyes Publications, Inc., ISBN 0-8155-1151-5

Introduction to Contamination Control and Cleanroom Technology
Matts Ramstorp, Wiley-VCH (2000), ISBN 3-527-30142-9

Contamination Control in Practice
Matts Ramstorp, Wiley-VCH (2003), ISBN 3.527.30776-1

Practical Cleanroom Design
R.K. Schneider, Business News Publishing Company (1995), ISBN 1-885863-03-9

Cleanroom Technology – Fundamentals of Design, Testing and Operation
William Whyte, John Wiley and Sons (2001), ISBN 0-471-86842

Renhetsteknik och Rena Rum – En Introduktion
Matts Ramstorp, BioTekPro AB (1997), ISBN 91-973258-0-5

Renhetsteknik – Filtrering och Sterilisering
Matts Ramstorp, BioTekPro AB (1999), ISBN 91-073258-1-3

Renhetsteknik -Processdesign och Processmedier
Matts Ramstorp, BioTekPro AB (2002), ISBN 91-973258-2-1

Principles of Food Sanitation
Norman G. Marriott, Aspen Publishers (1999), ISBN 0-8342-1232-3

Food Hygiene, Microbiology and HACCP
S.J.Forsytheand P.R. Hayes, Aspen Publishers (1998), ISBN 0-84-342-1815-1

Rent – A til Å
Bente Hjelmkilde,Forlaget Thorsgaard Aps (2002), ISBN 87-89873-10-6

Grundläggande Mikrobiologi med Livsmedelsapplikationer
H. Thougaard, V. Varlund och R.M. Madsen, Studentlitteratur (2001), ISBN 91-44-01569-0

Microbiology and Sterility Assurance in Pharmaceuticals and Medical Devices
M.R. Raju, T. Sandle and E.C. Todswell, Business Horizons (2011), ISBN 978-81-90646-4-1

Renrumsteknik
Matts Ramstorp, BioTekPro AB (2010), ISBN 91-973258-8-0

Att Arbeta i Rena Rum
Matts Ramstorp, BioTekPro AB (2011), ISBN 91-973258-9-9