Renrumsstandarder

Renrumsklassificering

Nedan följer renrumsklassificeringen för tidigare gällande nationella standarder samt nu gällande ISO
14644-standarden. OBS! Var vänlig kontrollera med respektive originaldokument innan användning av den angivna informationen.

ISO 14644

ISO 14644-1 Cleanrooms and Associated Controlled Environments

Part 1 – Classification of Air Cleanliness by Particle Concentration (2015)

Maximala koncentrationsgränser (partiklar/m3 luft)
(uppmätt för partiklar större än och lika med storlekarna nedan)

0.1 µm0.2 µm0.3 µm0.5 µm 1 µm5 µm
Klass
ISO 1 10b)d)d) d) d) e)
ISO 2 10024b)10b)d)d) e)
ISO 3 1 00023710235b)

d)

e)
ISO 4 10 0002 3701 02035283b) e)
ISO 5 100 00023 70010 2003 520832d), e), f)
IS0 6 1 000 000 237 000 102 00035 2008 320293
ISO 7c) c)c)352 00083 2002 930
ISO 8c)c) c)3 520 000832 00029 300
ISO 9g) c)c) c) 35 200 000 8 320 000 293 000

Renrumsklassificering i enlighet med ISO 14644-1(m3) (2015)

ISO 14644-1 Cleanrooms and Associated Controlled Environments
Part 1 – Classification of Air Cleanliness (1999)

Maximala koncentrationsgränser (partiklar/m3 luft)
(uppmätt för partiklar större än och lika med storlekarna nedan)

0.1 µm0.2 µm0.3 µm0.5 µm 1 µm5 µm
Klass
ISO 1 102
ISO 2 10024104
ISO 3 1 000237102358
ISO 4 10 0002 3701 02035283
ISO 5 100 00023 70010 2003 52083229
IS0 6 1 000 000 237 000 102 00035 2008 320293
ISO 7352 00083 2002 930
ISO 83 520 000832 00029 300
ISO 9 35 200 000 8 320 000 293 000

Renrumsklassificering i enlighet med ISO 14644-1(m3) (1999)

US Federal Standard 209

Amerikansk nationell renrumsstandard, som idag ersatts av ISO 14644.

Gränsvärden för luftburna partiklar
(antal partiklar per ft3)

Klass ≥ 0.1 µm ≥ 0.2 µm ≥ 0.3 µm ≥ 0.5 µm ≥ 5 µm
1357.531
103507530100
1007503001 000
1 0001 0007
10 00010 00070
100 000100 000700

Renrumsklassificering i enlighet med US Federal Standard 209 D (ft3) (utgick 1991)

Gränsvärden för luftburna partiklar
(antal partiklar lika med och större än angivna storleken, per m3

Klass 0.1 µm 0.2 µm 0.3 µm 0.5 µm 5 µm
M1 350 75.7 30.9 10
M1.5 1 240 265 106 35.3
M2 3 500 757 309 100
M2.5 12 400 2 650 1 060 353
M3 35 000 7 570 3 090 1 000
M3.5 26 500 10 600 3 530
M4 75 700 30 900 10 000
M4.5 35 300 247
M5 100 000 618
M5.5 353 000 2 470
M6 1 000 000 6 180
M6.5 3 530 000 24 700
M7 10 000 000 61 800

Klassificering av renrum i enlighet med US Federal Standard 209 E (m3)

Gränsvärden för luftburna partiklar
(antal partiklar lika med och större än angivna storleken, per ft3

0.1 µm0.2 µm0.3 µm0.5 µm5 µm
Klass
M1 9.91 2.14 0.875 0.283
M1.5 35.0 7.50 3.0 1.0
M2 99.1 21.4 8.75 2.83
M2.5 350 75.0 30.0 10
M3991 214 87.5 28.3
M3.5 750 300 100
M4 2 140 875 283
M4.5 1 000 7
M5 2 830 17.5
M5.5 10 000 70
M6 28 300 175
M6.5 100 000 700
M7 283 000 1 750

Klassificering av renrum i enlighet med US Federal Standard 209 E (ft3)

British Standard 5295

Brittisk nationell renrumsstandard, som idag ersatts av ISO 14644.

Renrumsklassificering i enlighet med British Standard 5295 (m3)

Renrumsklassificering i enlighet med ISO 14644-1(m3)

Sammanställning av olika nationella och internationella renrumsstandarder