Omräkningstabeller

Här hittar du användbara omräkningstabeller och annat matnyttigt!

Multipelenheter

Ett prefix kombinerat med en enhet anger att enheten multipliceras med en faktor motsvarande en viss tiopotens. Den nya enheten kallas en multipelenhet. Det finns 20 standardiserade prefix. Valet av prefix görs med hänsyn till rent praktiska krav. I allmänhet bör prefixet väljas så att mätetalet ligger mellan 0,1 och 1000 och i första hand sådana prefix som innebär en multiplikation med 1000 eller 1/1000.

FaktorPrefixSymbol
1024yottaY
1021zettaZ
1018exaE
1015petaP
1012teraT
109gigaG
106megaM
103kilok
102hektoh
101dekada
10-1decid
10-2centic
10-3millim
10-6mikroµ
10-9nanon
10-12pikop
10-15femtof
10-18attoa
10-21zeptoz
10-24yoktoy

Omräkning av tryckenheter

EnhetOmräkningsfaktor
Pa1
kPa1 000
MPa1 000 000
bar100 000
mbar100
hPa100
kp/cm298 066,5
psi6 894,76
torr133,322
mm Hg (0 ºC)133,322
tum Hg (0 ºC)3 386,39
mm Vp (konventionell)9,80665
mm Vp (20 ºC)9,78907
cm Vp (konventionell)98,0665
cm Vp (20 ºC)97,8907
m Vp (konventionell)9 806,65
m Vp (20 ºC)9 789,07
tum Vp (konventionell)249,089
tum Vp (20 ºC)248,642
atm101 325

Omräkning av längdenheter

1 mm1 cm1 m1 in1 ft1 yd
millimetercentimetermeterinchfotyard
110100025,4304,8914,398mm
0,111002,5430,4891,4398cm
0,0010,0110,02540,30480,914398m
0,039370,393739,3711236Inch
0,003280,032813,280840,0833313Fot
1,093620,02777780,333331Yards

Omräkning av vikter

1 gram1 kilogram1 ounce1 pound
1100028,3495435,592g
0,00110,028350,45359kg
0,0352735,274116oz
0,00222,204620,06251ib

Omräkning av ener

1 Joule =1Nm1 kgm1 kWh1 kcal
19,806653.600.0004186,8J = Nm
0,101971367.098426,935kgm
2,7778 x 10-72,7241 x 10-410,001163kWh
2,3885 x 10-40,002342859,8451kcal