Omräkningstabeller

Här hittar du användbara omräkningstabeller och annat matnyttigt!

Multipelenheter

Ett prefix kombinerat med en enhet anger att enheten multipliceras med en faktor motsvarande en viss tiopotens. Den nya enheten kallas en multipelenhet. Det finns 20 standardiserade prefix. Valet av prefix görs med hänsyn till rent praktiska krav. I allmänhet bör prefixet väljas så att mätetalet ligger mellan 0,1 och 1000 och i första hand sådana prefix som innebär en multiplikation med 1000 eller 1/1000.

Faktor Prefix Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 milli m
10-6 mikro µ
10-9 nano n
10-12 piko p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yokto y

Omräkning av tryckenheter

Enhet Omräkningsfaktor
Pa 1
kPa 1 000
MPa 1 000 000
bar 100 000
mbar 100
hPa 100
kp/cm2 98 066,5
psi 6 894,76
torr 133,322
mm Hg (0 ºC) 133,322
tum Hg (0 ºC) 3 386,39
mm Vp (konventionell) 9,80665
mm Vp (20 ºC) 9,78907
cm Vp (konventionell) 98,0665
cm Vp (20 ºC) 97,8907
m Vp (konventionell) 9 806,65
m Vp (20 ºC) 9 789,07
tum Vp (konventionell) 249,089
tum Vp (20 ºC) 248,642
atm 101 325

Omräkning av längdenheter

1 mm 1 cm 1 m 1 in 1 ft 1 yd
millimeter centimeter meter inch fot yard
1 10 1000 25,4 304,8 914,398 mm
0,1 1 100 2,54 30,48 91,4398 cm
0,001 0,01 1 0,0254 0,3048 0,914398 m
0,03937 0,3937 39,37 1 12 36 Inch
0,00328 0,03281 3,28084 0,08333 1 3 Fot
1,09362 0,0277778 0,33333 1 Yards

Omräkning av vikter

1 gram 1 kilogram 1 ounce 1 pound
1 1000 28,3495 435,592 g
0,001 1 0,02835 0,45359 kg
0,03527 35,274 1 16 oz
0,0022 2,20462 0,0625 1 ib

Omräkning av ener

1 Joule =1Nm 1 kgm 1 kWh 1 kcal
1 9,80665 3.600.000 4186,8 J = Nm
0,10197 1 367.098 426,935 kgm
2,7778 x 10-7 2,7241 x 10-4 1 0,001163 kWh
2,3885 x 10-4 0,002342 859,845 1 kcal