Omräkningstabeller

Här finner Du användbara omräkninsgtabeller och annat matnyttigt!

Multipelenheter

Ett prefix kombinerat med en enhet anger att enheten multipliceras med en faktor motsvarande en viss tiopotens. Den nya enheten kallas en multipelenhet. Det finns 20 standardiserade prefix. Valet av prefix görs med hänsyn till rent praktiska krav. I allmänhet bör prefixet väljas så att mätetalet ligger mellan 0,1 och 1000 och i första hand sådana prefix som innebär en multiplikation med 1000 eller 1/1000.

Faktor Prefix Symbol
1024 yotta Y
1021 zetta Z
1018 exa E
1015 peta P
1012 tera T
109 giga G
106 mega M
103 kilo k
102 hekto h
101 deka da
10-1 deci d
10-2 centi c
10-3 milli m
10-6 mikro µ
10-9 nano n
10-12 piko p
10-15 femto f
10-18 atto a
10-21 zepto z
10-24 yokto y

Omräkning av tryckenheter

Enhet Omräkningsfaktor
Pa1
kPa1 000
MPa1 000 000
bar100 000
mbar100
hPa100
kp/cm298 066,5
psi6 894,76
torr133,322
mm Hg (0 ºC)133,322
tum Hg (0 ºC)3 386,39
mm Vp (konventionell)9,80665
mm Vp (20 ºC)9,78907
cm Vp (konventionell)98,0665
cm Vp (20 ºC)97,8907
m Vp (konventionell)9 806,65
m Vp (20 ºC)9 789,07
tum Vp (konventionell)249,089
tum Vp (20 ºC)248,642
atm101 325

Omräkning av längdenheter

1 mm1 cm1 m1 in1 ft1 yd
millimetercentimetermeterinchfotyard
110100025,4304,8914,398mm
0,111002,5430,4891,4398cm
0,0010,0110,02540,30480,914398m
0,039370,393739,3711236Inch
0,003280,032813,280840,0833313Fot
1,09362 0,02777780,333331

Yards

Omräkning av vikter

1 gram 1 kilogram 1 ounce 1 pound
1 1000 28,3495 435,592 g
0,001 1 0,02835 0,45359 kg
0,03527 35,274 1 16 oz
0,0022 2,20462 0,0625 1 ib

Omräkning av ener

1 Joule =1Nm

1 kgm

1 kWh

1 kcal

1 9,80665 3.600.000 4186,8 J = Nm
0,10197 1 367.098 426,935 kgm
2,7778 x 10-7 2,7241 x 10-4 1 0,001163 kWh
2,3885 x 10-4 0,002342 859,845 1 kcal