Renrum

Vad är ett renrum? 

Ett renrum är en lokal där man styr mängden föroreningar för att skapa en tillräckligt ren miljö för det som ska hanteras.

Den definition som idag används för att beskriva ett renrum finns i en standard som har beteckningen ISO 14644–1: Cleanrooms and Associated Controlled Environments – Part 1: Classification of Air Cleanliness by Particle Concentration”.

Översatt till svenska definieras ett renrum på följande sätt:

Ett renrum är: ”ett rum i vilket koncentrationen av luftburna partiklar styrs, och som designats, byggts, och som används på ett sådant sätt att man minimerar införsel, bildande och kvarhållande av partiklar i lokalen.

I vissa fall är man dessutom intresserad av att styra andra parametrar såsom temperatur, luftfuktighet, tryck, vibrationer och (eller) elektrostatik.

Läs gärna vårt senaste nummer av RenaRum

Starta din prenumeration

PS. Kostnadsfritt att prenumerera

Tidningen RenaRum har alltid en del som kallas Månadens Produkt. På denna sida finner Du några exempel på artiklar som finns om Renrum.

 

Maj 2016

Maj 2012


Maj 2011