Länkar

Länkar till olika organisationer, institutioner, myndigheter och tidskrifter där du kan få ytterligare information och kontakter.

Organisationer, institutioner och myndigheter

AABB American Association of Blood Banks
AAPS American Association of Pharmaceutical Scientists
AAMI Association for the Advancement of Medical Instrumentation
AdvaMed Advanced Medical Technology Association (tidigare HIMA)
BIO Biotechnology Industry Organization
ANSI American National Standards Institute
ASTM American Society for Testing and Materials
Campden BRI
DIA Drug Information Association
EFFoST European Federation of Food Science and Technology
EFSA European Food Safety Authority
EUR-Lex EU lagstiftning
FDA Federal Food, Drug, and Cosmetic Act
ICCCS
Int Confed of Contamination Control Societies
IFPMA Int Fed of Pharmaceutical Manufacturers & Associations
IEST Institute of Environmental Sciences and Technologies
IUFoST

International Union of Food Science and Technology

ISO International Organization for Standardization
ISPE International Society for Pharmaceutical Engineering
Kemikalieinspektionen
Livsmedelsföreningen
MPA Läkemedelsverket
MDMA Medical Device Manufacturers Association
PDA Parenteral Drug Association
PIC/S Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme
SIK Svenska Institutet för livsmedel och bioteknik
SIS Sveriges nya standardiseringsorganisation
SMI Smittskyddsinstitutet
Statens næringsmiddeltilsyn, Norge
Socialstyrelsen
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
SVA Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Tillväxtverket
USP United States Pharmacopoeia
WHO World Health Organization
YKI Ytkemiska Institutet – Institute for Surface Chemstry

Industriella Renrumsorganisationer

Belgian Cleanroom Workclub BCW Belgien
Sociedade Brasileira de Controle de Contaminacáo SBCC Brazilien
Chinese Contamination Control Society CCCS Kina
Association pour la Prevention et l’Etude de la Contamination ASPEC
VDI Commission for Cleanroom Technology VDICCT Tyskland
Irish Cleanroom Society ICS Irland
Associazone per lo Studio ed il Controllo della Contaminazione ASCCA Italien
Japan Air Cleaning Association JACA Japan
Korea Air Cleaning Association KACA Korea
Cleanrooms and Contamination Control Association for the Nordic Countries R3 Nordic Norden
Association of Engineers for Microcontamination Control ASENMCO Ryssland
Scottish Society for Contamination Control S2C2 Skottland
Schweizerische Gesellschaft für Reinraumtechnik SRRT Schweiz
Vereniging Contamination Control Nederland VCCN Nederländerna
Institute of Environmental Sciences and Technology IEST USA


Tidskrifter

Biotech Sweden
BioPharm
Cleanroom Technology
Cleanrooms
Dagens Medicin
FDAnews
The Gold Sheet
The Food & Drug Letter
Journal of Validation Technology
Kemisk Tidskrift
Medical Device Link
PDA Journal
PDA Letter
Pharmaceutical Engineering
Pharmaceutical Technology
Plusproces
RenaRum
Renhetsteknik