Indigo80 handhållen indikator för bärbara mätningar med Indigo-kompatibla prober