Sterilisering används för att styra och kontrollera förekomsten av mikroorganismer. Sterilisering används i de fall då man vill skapa ett sterilt tillstånd vilket definieras som ”total frånvaro av levande organismer”. Sterilitet är ett absolut begrepp, till skillnad från desinfektion som är ett relativt begrepp: Antingen är något sterilt eller inte sterilt. Sterilisering kan ske på olika sätt. Det traditionella är att använda en autoklav, där man med fuktig värme avdödar mikroorganismer. Ett annat är användningen av torr värme, då kallad hetluftsterilisering. Andra typer av steriliseringstekniker förkommer också.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.