Desinfektion används för att styra och kontrollera förekomsten av mikroorganismer. Desinfektion är ett relativt begrepp, d.v.s. att desinficera innebär att man reducerar det totala antalet mikroorganismer på t.ex. en yta. Desinfektion kan utföras på ett antal olika sätt. Vanligast är nog att man använder någon form av mikrobiologiskt avdödande kemikalier, t.ex. alkohol, antingen etanol (etylalkohol) eller isopropanol (isopropylalkohol). Dessa kemikalier har en god förmåga att döda mikroorganismer, men har ringa eller ingen inverkan på t.ex. bakteriella sporer, vilket är en överlevnads- och vilofas hos vissa bakterier.

Hitta din leverantör nedan

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.