Brand:

Komponenttillverkning i plast med krav på renhet

Design av verktyg till vakuumformning och formsprutning

Brand:

Komponenttillverkning i plast med krav på renhet

Formsprutning 35 till 300 ton

Brand:

Komponenttillverkning i plast med krav på renhet

Underhåll, service och justeringar av verktyg i vår egen verkstad

Brand:

Komponenttillverkning i plast med krav på renhet

Vakuumformade komponenter/blister

Brand: