Partikelräknare mäter partikelkoncentrationen i den omgivande luften. En partikelräknare för luft kallas vanligen för en OPC, vilket är en förkortning för ”Optical Particle Counter”. Ett nyare sätt att beskriva denna typ av partikelräknare är LSAPC som är en förkortning av ”Light Scattering Airborne Particle Counter”.