Ett renrum definieras enligt ISO 14644 part 1 som: “… ett rum i vilket koncentrationen av luftburna partiklar styrs och klassificeras, och som designats, byggts och används på ett sådant sätt att man minimerar införsel, bildande samt kvarhållande av partiklar i rummet.” I vissa sammanhang finns det också ett behov av att styra andra parametrar, till exempel tryck, luftfuktighet, temperatur, vibrationer, elektrostatik etc. Renrum används med andra ord för att skapa någon form av omslutande skydd, för det man hanterar. I vissa fall är man också intresserad av att skapa ett dubbelriktat skydd, dvs att både skydda det som hanteras samt den personal som arbetar med hanteringen.

Hitta din leverantör nedan

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.