Ventilation är av stor betydelse i alla sammanhang. Att ventilera innebär att man tillför alternativt bortför luft, in i alternativt ut ur ett utrymme. För vår komfort spelar ventilationen en otroligt stor roll. I verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien används ventilation för att bortföra eventuellt förekommande föroreningar, till exempel partiklar, mikroorganismer samt giftiga gaser etcetera. Inom teknikområdet ventilation förekommer fläktar, filter med olika avskiljningsförmåga, mätdon, tillufts- såväl som frånluftsdon, kanalsystem, etcetera.

Se produkter inom Ventilation nedan:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.