Mikrolab Stockholm AB

https://www.alsglobal.se/laekemedel/laboratorium

Mikrolab Stockholm AB
– det GMP certifierade och Swedac Ackrediterade laboratoriet

Mikrolab Stockholm AB är idag ett ledande mikrobiologiskt konsultlaboratorium med en bred portfölj av mikrobiologiska analystjänster mot medicinteknisk- läkemedel- kosmetisk- samt livsmedelsindustrin. Vi är en given partner för både rutinmässiga produktionsenheter såväl som för forsknings- och utvecklingsavdelningarna.

Ända sedan 1974 har Mikrolab varit en given partner för industrin från råvara till färdig produkt.

Mikrolab Stockholm AB befinner sig idag i nya ändamålsenliga labblokaler i Sollentuna. Laboratoriet är uppdelat i en Läkemedel/Medicinteknisk avdelning och en Livsmedelsdel.

I lokalerna har vi renrum med EU GMP klass A för sterilt arbete samt en allt mer växande producerande enhet för mikrobiologiska substrat och diagnostiska reagenser.

”Mikrolab Stockholm AB skall vara det kvalitativt främsta fristående mikrobiologiska konsultlaboratoriet i Norden vad gäller mikrobiologiska analyser för medicinteknisk- läkemedel- kosmetisk- samt livsmedelsindustrin inom området produktionshygien, från råvara till färdig produkt”

Mikrolabs kvalitetsarbete
– ett stort mått av trygghet för dig som kund

Mikrolab Stockholm AB är som enda svenska provningslaboratorium för mikrobiologiska analystjänster både ackrediterat enligt EN ISO/IEC 17025 samt är även certifierat som Kvalitetskontroll laboratorium och kontrolleras av Läkemedelsverket med avseende på uppfyllande av GMPkrav enligt Directive 2003/94/EC.
Vi kan garantera en god kvalitet och därmed en ökad trygghet för dig som kund.
Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande prövar Mikrobiologiska konsultlaboratoriets kompetens att utföra prövningar, analyser och kontroller som det ackrediterats för.

Mikrolabs kvalitetssystem utvecklas och kontrolleras ständigt tack vare våra många kravställare. Vi har årligen mellan 15-20 kvalitets auditar från våra kunder- interna revisioner samt återkommande auditar från Swedac, Läkemedelsverket och FDA.

Postadress:
Kung Hans väg 3
S-192 07 Sollentuna
Sverige

Telefon: +46 (0)8-29 79 00

E-post: sollentuna.lab@alsglobal.com

www: https://www.alsglobal.se/laekemedel/laboratorium

Kontaktperson
Mattias Wilhelmsson
Telefon: +4608-29 79 00
E-post: mattias.wilhelmsson@alsglobal.com

Produkter från Mikrolab Stockholm AB

Analyser Läkemedel och Medical Device

Belastningstest

Analyser Kosmetika

Belastningstest SCCS

Analyser Läkemedel och Medical Device

Bioburden

Analyser Läkemedel och Medical Device

Endotoxinanalys – Gel-clot metoden

Analyser Läkemedel och Medical Device

Endotoxinanalys – Kinetisk MCS

Analyser Läkemedel och Medical Device

Metodvalidering

Analyser Läkemedel och Medical Device

Specifika mikroorganismer

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.