Octanorm Cleanroom AB

https://octanorm-cleanroom.com/

OCTANORM Renrumssystem är utvecklat för byggnationer där det finns behov av en ren produktionsmiljö, t ex inom högteknologi, livsmedelsindustrin och farmaceutiska områden.  I likhet med alla OCTANORMs byggsystem är renrumssystemet utformat för snabb montering, men även anpassat till olika miljöer och renrumsklasser. Den enkla konstruktionen har den stora fördelen att ingen mekanisk bearbetning krävs vid montering. Systemet erbjuder glaspartier, väggar, dörrar och undertakssystem som lätt kan kombineras och skapa en miljö som passar för just ditt ändamål!

Besöksadress
Kälvestavägen 96
S – 163 54 Spånga
Sverige

Postadress:
Box 8283
S – 163 08 Spånga
Sverige

Telefon: +46 (0)8 – 621 65 00
Fax: +46 (0)8 – 621 65 90

E-post: info@octanorm.se

www: https://octanorm-cleanroom.com/sv/

Kontaktperson
Björn Pettersson
Telefon: +46 (0)8 – 621 65 24
E-post: bjorn.pettersson@octanorm.se

Kontaktperson
Marcus Maciejec
Telefon: +46(0)8 621 65 28
E-post: marcus.maciejec@octanorm.se

Octanorm Cleanroom AB’s produkter:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.