Berendsen Textil Service AB

https://www.berendsen.se

Vår verksamhet:

Berendsen ägs av Berendsen plc och bedriver verksamhet i 15 länder, där mer än 17 000 engagerade medarbetare säkrar att vi dygnet runt tillgodoser kundernas behov. Vi har idag över 120 000 kunder i Europa. De sträcker sig från det lilla cafét, som hyr en matta och ett handduksskåp, till verksamheter med över 10 000 anställda, som alla ska ha rena yrkeskläder.
Affärsidé

Berendsen affärsidé är att utveckla och tillhandahålla värdeskapande lösningar inom tvätt- och textilservice, hygien- och skyddsprodukter.
Vision

Vi strävar efter att vara ett ledande serviceföretag och arbetar efter en gemensam vision: “We take pride in doing what we’re best at, delivering unsurpassed levels of service, so our customers can do what they’re best at”.
Renrumsservice

Berendsen är en specialiserad partner som länge antagit utmaningarna i renrumsmiljöerna. För varje segment och varje specifikt behov erbjuds en garanterad lösning. Tillgängligheten till skyddsplagg är alltid säkerställd och sӓkerhetslager finns att tillgå. Tillsammans med våra kunder är vi starkt engagerade i att hitta och implementera de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Postadress:
Rättarvägen 4
611 35 Nyköping
Sverige

Telefon: +46 155-20 96 00
Fax: +46 155-28 49 40

www: https://www.berendsen.se

Kontaktperson
Kundservice
Telefon: +46 040-36 80 00
E-post: kundservice.nykoping@berendsen.se

Produkter från Berendsen Textil Service AB