Brookhaven Instruments AB

Vi levererar, installerar och validerar partikelräknare, mikrobiologiska luftprovtagare, Steriliseringsutrustning med VHP & övervakningssystem för renrum.

Övervakningssystemen kan övervaka parametrar som exempelvis partiklar, mikroorganismer differenstryck, temperatur, fukt och andra viktiga processvärden. Vi har även ett brett sortiment av partikelräknare för andra applikationer som tex vätska.

Brookhaven utför validering av renrum/LAF. Rekvalificering/löpande kontroller inom läkemedelsindustri och sjukhus.

Funktionskontroll av operationssalarValideringsdokumentation och kontroll av renrumDokumentation och kontroll av LAF/UDF-enhetPartikelmätning/klassificering, mikrobiologiska kontrollerCTCB certifierad personal på proffessional level.

Postadress:
Eldsbodavägen 15
SE-734 30 Hallstahammar
Sverige

Telefon: +46-(0)8-447 16 75

E-post: info@brookhaven.se

www: https://www.brookhaven.se

Kontaktperson
Thomas Lööf
Telefon: +46-768-581003

Produkter från Brookhaven Instruments AB