Nordic Biolabs AB

https://www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs är en leverantör av labprodukter, instrument och teknisk service. Vi är distributör i Sverige och Danmark för ett 70-tal tillverkare av laboratorieprodukter företrädesvis från Europa och USA. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotek-industri men även inom livsmedels- och förpacknings-industrin. Sedan 2018 har vi även kunder på nukleärsidan.

Nordic Biolabs är ett privatägt bolag som funnits på den svenska marknaden sedan 1970. Huvudkontor och lager finns i Täby, strax norr om Stockholm. Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att ständigt utveckla och förfina vår befintliga produktportfölj samt hitta kompletterande produkter för att bidra till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion.

Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer, och molekylärbiologi. Vi har även en väl utvecklad serviceavdelning för att serva våra instrument samt ett pipettkalibreringslab, PipettdoktornTM.

Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001, miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt certifierat enligt ISO 17025. Just kvalitetsarbetet har en central roll och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar.

Vi är totalt 30 anställda. Genom att internt, och tillsammans med våra leverantörer, utbilda oss inom de områden vi är verksamma i och på våra produkter ger vi dig som kund den support som alltid förväntas av en bra leverantör.

Besöksadress:
Ritarslingan 16
187 66 Täby
Sverige

Postadress:
Box 7293
187 14 Täby
Sverige

Telefon: 08 – 630 85 10

E-post: info@nordicbiolabs.se

www: https://www.nordicbiolabs.se/

Kontaktperson
Hajer Alm
Telefon: +46 (0) – 8 630 85 00
E-post: hajer.alm@nordicbiolabs.se

Produkter från Nordic Biolabs AB

Odlingsutrustning

Anoxomat Mark II

Material Ytprovtagning

Färdig gjutna agarplattor

Handdesinfektion

Handdesinfektion

Indikatorer för sterilisering

Indikatorer för sterilisering

Kylskåp/Frysar

Kyl/Frys

Laboratoriehandskar

Laboratoriehandskar

Laboratorieutrustning

Pipetter

Renrumshandskar

Renrumshandskar

Material Luftprovtagning

Sedimenterings plattor

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.