Nordic Biolabs AB

https://www.nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs, med huvudkontor i Täby strax norr om Stockholm, har som mål att bli en ledande leverantör i norden. Våra kunder finns främst vid laboratorier på sjukhus, universitet och läkemedels-/biotekindustri men också inom livsmedels- och förpackningsindustri.

Vi är ett privatägt bolag med stort engagemang i våra kunder och utvecklingen i branschen. Vi har ett brett produktsortiment med många välkända tillverkare. Vår ambition är att utveckla vår befintliga produktportfölj samt hitta ytterligare kompletterande produkter som bidrar till utveckling och framåtskridande hos våra kunder inom forskning, diagnostik och produktion. Exempel på områden där vi är ledande är transfusion, cellodling, mikrobiologisk provtagning (för diagnostik såväl som kontroll av produktionsmiljöer) och molekylärbiologi.

Genom våra kunniga produktspecialister och en gedigen hemmaorganisation är vår strävan att ge bästa möjliga service. Därför är vi kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Just kvalitetsarbetet har en central roll i Nordic Biolabs och grunden för kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Vi är därför lyhörda för våra kunders krav och önskemål i en ständigt föränderlig värld.

Besöksadress:
Ritarslingan 16
187 66 Täby
Sverige

Postadress:
Box 7293
187 14 Täby
Sverige

Telefon: 08 – 630 85 10

E-post: info@nordicbiolabs.se

www: https://www.nordicbiolabs.se/

Kontaktperson
Hajer Alm
Telefon: +46 (0) – 8 630 85 00
E-post: hajer.alm@nordicbiolabs.se

Produkter från Nordic Biolabs AB

Odlingsutrustning

Anoxomat Mark II

Material Ytprovtagning

Färdig gjutna agarplattor

Handdesinfektion

Handdesinfektion

Indikatorer för sterilisering

Indikatorer för sterilisering

Kylskåp/Frysar

Kyl/Frys

Laboratoriehandskar

Laboratoriehandskar

Laboratorieutrustning

Pipetter

Renrumshandskar

Renrumshandskar

Material Luftprovtagning

Sedimenterings plattor