Nordic Biolabs AB

Besöksadress:
Ritarslingan 16
187 66 Täby
Sverige

Postadress:
Box 7293
187 14 Täby
Sverige

Telefon: 08 – 630 85 10
Fax: 08 – 630 09 05

E-post: info@nordicbiolabs.se

www: http://www.nordicbiolabs.se

Kontaktperson
Åke Wall
Telefon: 08 – 630 85 00
E-post: ake.wall@nordicbiolabs.se

Produkter från Nordic Biolabs AB

Odlingsutrustning

Anoxomat Mark II

Indikatorer för sterilisering

Indikatorer för sterilisering

Material Ytprovtagning

Kontaktplattor

Kylskåp/Frysar

Kyl/Frys

Laboratoriehandskar

Laboratoriehandskar

Material Luftprovtagning

Nedfallsplattor

Laboratorieutrustning

Pipetter

Renrumshandskar

Renrumshandskar

Säkerhetsbänkar

Säkerhetsbänkar