AB Ninolab

https://www.ninolab.se

AB Ninolab har sedan 1965 levererat laboratorieutrustning till svenska marknaden. Huvudkontor i Upplands Väsby med regionkontor i Kungsbacka och Staffanstorp. ca: 40 anställda. Specialistkunnande inom renrum, renrumskontroll, disk och sterilisering samt renvattenutrustning.


Besöksadress:
Instrumentvägen 4
194 22 Upplands Väsby
Sverige

Telefon: 08 – 590 962 00
Fax: 08 – 590 962 10

E-post: info@ninolab.se

www: https://www.ninolab.se

Kontaktperson:
Chris Ulrici
Telefon: +46 8 590 962 00
E-post: cul@ninolab.se

Produkter från AB Ninolab

Vattenrening

Aqua purificata

Brand:

Autoklaver

Autoklaver

Brand:

Laboratorieutrustning

Bioreaktorer

Brand:

Väggar och tak

Dagard – Takmoduler

Brand:

Diskmaskiner

Diskmaskiner

Brand:

Övervakningssystem

Facility Monitoring System

Brand:

Isolatorer

Handskboxar

Brand:

Inkubatorer

Inkubatorer

Brand:

Saneringssystem

Joniseringsutrustning

Brand:

Laboratorieutrustning

Laboratorieutrustning

Brand: