bioMérieux Sweden AB

https://www.biomerieux.com/

bioMérieux är en världsledande aktör inom in vitro diagnostik sedan 60 år, och finns representerat i mer än 150 länder. bioMérieux utvecklar, producerar och säljer diagnostiska lösningar för förbättrad patienthälsa och ökad kundsäkerhet.
bioMérieux har ett brett sortiment av lösningar för mikrobiell kontroll helt dedikerad för läkemedels-, kosmetik- och biotech-industrin:

Miljökontroll med strålade 3P™ kontakt- och nedfallsplattor
Aktiv luftprovtagning med airIDEAL®
Identifiering av mikroorganismer, manuellt med API® eller automatiskt med VITEK®
Media för steriltester och processimulering
Endotoxintester med recombinant FaktorC
Snabba, automatiserade lösningar för sterilkontroll och Mycoplasma test
Mikroorganismer för kvalitetskontroll, BioBall®
                                        
bioMérieux produkter utvecklas, valideras och produceras över hela världen i våra ISO9001 certifierade anläggningar. Alla anläggningar verkar enligt FDA Good Manufacturing Practice cGMP 21 CFR part 820. Varje ny produkt valideras enligt de stränga prestandakriteria våra kunder förväntar sig, och som är definerade av:

Regulatoriska organ som FDA
Europeiska, amerikanska och japanska pharmacopoeias
ISO standarder

Postadress:
Hantverksvägen 15
S – 436 33 Askim
Sverige

Telefon: +46 (0)31 – 688 490

E-post: contact.se@biomerieux.com

www: www.biomerieux.com, www.biomerieux-industry.com, www.3p-environmental-monitoring.com

Kontaktperson
Katarina Bredberg
Telefon:+46 (0)734 154083
E-post: katarina.bredberg@biomerieux.com

Produkter från bioMérieux Sweden AB

Environmental Monitoring

3P® CONNECT

Provtagningsutrustning - luft

AIRLIDEAL® 3P™active air sampler

Instrument Snabbanalys

BACT/ALERT® 3D

Odlingsutrustning

BIBOX

Mikroorganismer

BIOBALL™

Analyser Läkemedel och Medical Device

BIOFIRE® MYCOPLASMA

Instrument Snabbanalys

D-COUNT®

Analyser Läkemedel och Medical Device

ENDONEXT™

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.