PharmaControl MQL AB

BesöksadressPostadress:Virdings Allé 2Postnummer:S- 754 50Stad:Uppsala

Land:Sverige

Telefon:+46 (0)18 – 430 22 00

E-post:info[at]pharmacontrol[dot]se

www:http://www.pharmacontrol.se

Kontaktperson

Göran Bergsten, Laboratoriechef

Telefon:+46 (0)18 – 430 22 03

E-post:goran.bergsten@pharmacontrol.se

PharmaControl är ett mikrobiologiskt kontraktslaboratorium som utför mikrobiologiska analyser för bland annat läkemedels- och bioteknikindustrin. 
Vi har utrustning och kompetens att heltäckande utföra mikrobiologiska analyser, tester och försök. 
Vi har fina, ljusa och ändamålsenliga laboratorielokaler. Vi har flera laboratorier för att kunna separera olika arbetsmoment och renhetsgrad och där ibland ett stort sterilrum med renhetsklass A och B. 
Laboratoriet har en omfattande stambank med mikroorganismer och drygt 100 olika utrustningar och instrument för att kunna utföra alla sorters analyser och försök.
Vi erbjuder analyser utförda enligt EP, USP, JP, cGMP, ISO samt andra godkända metoder eller efter Era egna önskemål. Kvalitetssystem och verksamhet inspekteras löpande av myndigheter och kunder. 
PharmaControl är inspekterat och godkända av FDA 
PharmaControl är inspekterat av Läkemedelsverket och innehar GMP-certifikat