Eurofins BiopharmaProduct Testing Sweden AB

http://www.eurofins.se
http://www.pharmacontrol.se

Eurofins BioPharma Product Testin är ett kontraktslaboratorium specialiserat på kvalitetssäkrade analystjänster för läkemedels-, medicin- och bioteknikindustrin.
Eurofins BioPharma Product Testing har över 30 års erfarenhet av avancerat analysarbete och de speciella krav som ställs inom läkemedelsområdet. Vi tillhandahåller tjänster både för utveckling och kvalitetskontroll.

Eurofins BioPharma Product Testing har två laboratorier i Uppsala, ett för mikrobiologi (tidigare PharmaControl) och ett för kemi, där vi utför analyser av råvaror, intermediat, läkemedelssubstanser, excipienter, läkemedelsberedningar, processprover och färdiga läkemedel.

Vi erbjuder tjänster inom Processkontroll innefattande omgivningshygien, provtagning, vattenanalyser, gasanalyser m.m. Vi erbjuder även mikrobiologiska specialanalyser och komplexa studier.

Vi utför analyser enligt farmakopémetoder, European Pharmacopoeia (Ph Eur), United States Pharmacopeia (USP) samt Japanese Pharmacopoeia (JP). Vi använder även kundspecificerade och egenutvecklade metoder. Vi utvecklar analysmetoder och utför valideringar enligt ICH’s riktlinjer (International Conference on Harmonisation).

Vi arbetar enligt GMP och gällande farmakopékrav. Vi inspekteras regelbundet av myndigheter, både Läkemedelsverket samt FDA, och vi innehar GMP-certifikat.

Besöksadress
Eurofins Biopharma Product Testing Sweden AB
Att: PharmaControl
Virdings Allé 2
S- 754 50 Uppsala
Sverige

Telefon: +46 (0)18 – 430 22 00

E-post: infopharmacontrol@eurofins.se

www: http://www.eurofins.se samt http://www.pharmacontrol.se

Kontaktperson
Lisa Lundkvist, Head of Process Control
Telefon: +46 (0)18 – 430 22 02
E-post: lisalundkvist@eurofins.se

Produkter från Eurofins BiopharmaProduct Testing Sweden AB

No products were found matching your selection.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.