GMP251 CO2-prob för mätningar inom Life Science så som inkubatorer, kammare och andra krävande applikationer