Odlingsutrustning

Anoxomat Mark II

Material Ytprovtagning

Färdig gjutna agarplattor

Handdesinfektion

Handdesinfektion

Indikatorer för sterilisering

Indikatorer för sterilisering

Kylskåp/Frysar

Kyl/Frys

Laboratoriehandskar

Laboratoriehandskar

Laboratorieutrustning

Pipetter

Renrumshandskar

Renrumshandskar

Material Luftprovtagning

Sedimenterings plattor