AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS

https://www.aet.no/

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS jobber hovedsakelig med salg, installasjoner og servicevirksomhet i forbindelse med tilluftstak for operasjonsrom, rekvisita og utstyr, samt renluftsinstallasjoner. Dette omfatter operasjonstak, rekvisita og utstyr til laboratorier og renromsbransjen, sikkerhetskabinetter, LAF-kabinetter, avtrekkskap, rene rom/soner, luftrensere og luftfilter.
 

AET har løsninger og produkter for miljøer som krever den høyeste renhet og luftkvalitet! Vi fullfører komplette leveranser, fra bestilling og helt frem til validering, service og vedlikehold! 

AET var det første firma i Norden som tok i bruk spesialinstrumenter for uttesting “på stedet” av nytt og gammelt sikkerhetsutstyr (kryss-kontamineringskontroll i LAF-strømmer). For kontroller i.h.t. de internasjonale standarder (KI-Discus test, iflg BS 5726) 

AET var også den første ventilasjonsentreprenøren i Norge som anskaffet egen partikkelteller for kontroll av Mikro og HEPA-installasjoner. AET følger internasjonale standarder og rutiner ved bruk av ovennevnte instrumenter. 
AET sine ansatte har nødvendig kompetanse og vi representerer produsenter som har en betydelig kompetanse på det internasjonale marked. Våre ansatte kurses lokalt, hos forskjellige leverandører og hos den nordiske R3 foreningen.

Postadress:
Østerdalsgata 1 J
N-0658 OSLO
Norge

Telefon: + 47 23 06 73 30

E-post: info@aet.no

www: https://www.aet.no/

Kontaktperson
Barbro Reiersøl
Telefon:+47 95 13 19 45

Produkter från AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.