Avidicare AB

https://www.avidicare.com

Avidicare AB är ett medicintekniskt företag som säljer och utvecklar lösningar för låga bakterienivåer i Operation- hybrid- och uppdukningsrum med ändamål att begränsa luftburen infektionsspridning inom sjukvården.

Besöksadress:
Medicon Village
S – 223 81 Lund
Sverige

Telefon: +46 (0)431 – 40 25 30
Fax: +46 (0)431 – 147 12

E-post: info@avidicare.com

www: www.avidicare.com

Kontaktpersoner
Bengt Hjertberg
Telefon: +46 (0)431 – 40 24 60
E-post: bengt.hjertberg@avidicare.com

Malin Stockhaus
Telefon: +46 733 115 867
E-post: Malin.stockhaus@avidicare.com

Produkter från Avidicare AB

Luftrening

Opragon 5&6

Brand:

Luftrening

Opragon 8

Brand:

Luftrening

Opragon Hybrid

Brand:

Luftrening

Opragon In a Box

Brand: