Avidicare AB

https://www.avidicare.com

Avidicare AB är ett medicintekniskt företag som säljer och utvecklar lösningar för låga bakterienivåer i Operation- hybrid- och uppdukningsrum med ändamål att begränsa luftburen infektionsspridning inom sjukvården.

Besöksadress:
Medicon Village
S – 223 81 Lund
Sverige

Telefon: +46 (0)46 275 6150

E-post: info@avidicare.com

www: www.avidicare.com

Kontaktpersoner
Joakim Lindström
E-post: joakim.lindstrom@avidicare.com

Produkter från Avidicare AB

Luftrening

Opragon 5&6

Brand:

Luftrening

Opragon 8

Brand:

Luftrening

Opragon Hybrid

Brand:

Luftrening

Opragon In a Box

Brand:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.