Analyser Läkemedel och Medical Device

HYGLOS Endotoxin Detection Assays & Services

Provtagningsutrustning - Ytor

QUANTISWAB®

Odlingsmedier

R2Agar

Instrument Snabbanalys

ScanRDI®

Identifieringssystem

VITEK® MS

Identifieringssystem

VITEK®2 Compact