Saint-Gobain Ecophon AB

https://www.ecophon.com/sv/

Saint-Gobain Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Vårt löfte »A sound effect on people« genomsyrar allt vi gör. Ecophon har verksamhet i 14 länder och representanter i ytterligare 30 länder världen över. Vi har cirka 750 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen.
 
Vården
 
Det finns många specialistavdelningar på ett sjukhus där man måste ta hänsyn till både akustiken och hygienkrav, såsom operationssalar, intensivvårdsavdelningar, förlossningsavdelningar och laboratorier.
Maskinljud och höga ljudnivåer kan vara stressande för både patienter och personal. Personalen måste kunna fatta snabba beslut, baserat på korrekt information. Buller från utrustning kan försvåra uppgiften att upptäcka och analysera larm, vilket gör arbetsmiljön mer krävande och kan leda till ökad stress. 
 
Utmaning

På ett effektivt sätt minska störningen från utrustning
Att hålla de allmänna ljudnivåerna låga
Förbättra kommunikationen mellan personal

 
Lösning

Använd ett högpresterande ljudabsorberande undertak med lämpliga hygieniska egenskaper, partikelavvisande yta och/eller lufttäthet
Installera väggabsorbenter för att minska horisontella reflexer och förbättra taluppfattbarheten

 
Läkemedelsindustrin
 
Utmaning
Renhållning av lokaler i läkemedelsproduktion är mycket viktig. Hårda, kala ytor och material i kombination med höga mekaniska processer skapar dock en bullrig miljö. Samtidigt måste alla installerade ljudabsorberande system möta de höga hygienkrav som ställs och uppfylla GMP klassificeringar (Good Manufacturing Practice).
 
Lösning
Ecophons Hygienesortiment förbättrar avsevärt den akustiska miljön samtidigt som de uppfyller hygienkraven. Systemen uppfyller de strängaste krav på emissionskontroll och absorbenterna utgör ingen grogrund för mikroorganismer. Ecophon Hygienesortiment klarar kraven enligt GMP, klass A (högsta kraven).
Ecophon Hygiene Labotec™ är utvecklat för laboratoriemiljöer. Systemet är ett slätt tak utan horisontella skarvar där partiklar kan samlas. Dolt bärverk.
Ecophon Hygiene Advance™ är utvecklat för laboratoriemiljöer och användning i speciellt krävande miljöer. Ytskikt som tål stark och frekvent rengöring samt är ogenomträngligt för partiklar.
 
Fördelar
– ökad produktivitet- ökad säkerhet- personalen mår och fungerar bättre- förbättrad kommunikation- minskar behovet av hörselskydd
 

Postadress:
Box 500
265 03 Hyllinge
Sverige

Telefon: 042-17 99 00

E-post: maria.quinn@ecophon.se

www: http://www.ecophon.se/

Kontaktperson
Maria Quinn
Telefon: 042-17 98 37
E-post: maria.quinn@ecophon.se

Produkter från Saint-Gobain Ecophon AB: