Saint-Gobain Ecophon AB

www.ecophon.se

Saint-Gobain Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. Vårt löfte »A sound effect on people« genomsyrar allt vi gör. Ecophon har verksamhet i 20 länder och representanter i ytterligare 30 länder världen över. Vi har cirka 1100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg. Ecophon ingår i Saint-Gobain koncernen.
 
Vården
Det finns många specialistavdelningar på ett sjukhus där man måste ta hänsyn till både akustiken och hygienkrav, såsom operationssalar, intensivvårdsavdelningar, förlossningsavdelningar och laboratorier.
Maskinljud och höga ljudnivåer kan vara stressande för både patienter och personal. Personalen måste kunna fatta snabba beslut, baserat på korrekt information. Buller från utrustning kan försvåra uppgiften att upptäcka och analysera larm, vilket gör arbetsmiljön mer krävande och kan leda till ökad stress.
 
Utmaning
• På ett effektivt sätt minska störningen från utrustning
• Att hålla de allmänna ljudnivåerna låga
• Förbättra kommunikationen mellan personal
 
Lösning
• Använd ett högpresterande ljudabsorberande undertak med lämpliga hygieniska egenskaper, partikelavvisande yta och/eller lufttäthet
• Installera väggabsorbenter för att minska horisontella reflexer och förbättra taluppfattbarheten
 
Läkemedelsindustrin
 
Utmaning
Renhållning av lokaler i läkemedelsproduktion är mycket viktig. Hårda, kala ytor och material i kombination med höga mekaniska processer skapar dock en bullrig miljö. Samtidigt måste alla installerade ljudabsorberande system möta de höga hygienkrav som ställs och uppfylla GMP klassificeringar (Good Manufacturing Practice).
 
Lösning
Ecophons Hygiene-sortiment förbättrar avsevärt den akustiska miljön samtidigt som de uppfyller hygienkraven. Systemen uppfyller de strängaste kraven på emissionskontroll och absorbenterna utgör ingen grogrund för mikroorganismer. Ecophon Hygiene-sortiment klarar kraven enligt GMP, klass A (högsta kraven).

Ecophon Hygiene Protec™ är utvecklat för laboratoriemiljöer. Systemet är slätt utan horisontella skarvar där partiklar kan samlas och har dolt bärverk.

Ecophon Hygiene Advance™ är utvecklat för laboratoriemiljöer och användning i speciellt krävande miljöer. Ytskikt som tål stark och frekvent rengöring samt är ogenomträngligt för partiklar.

Fördelar
• Ökad produktivitet
• Ökad säkerhet
• Medarbetare mår och presterar bättre
• Förbättrad kommunikation
• Minskar behovet av hörselskydd


Postadress:
Box 500
265 03 Hyllinge
Sverige
Telefon: 042-17 99 00
E-post: ecophon.sverige@ecophon.se

www: www.ecophon.se

Produkter från Saint-Gobain Ecophon AB:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.