Environmental Monitoring

3P® CONNECT

Mikroorganismer

BIOBALL™

Analyser Läkemedel och Medical Device

Specifika mikroorganismer

Identifieringssystem

VITEK® MS

Identifieringssystem

VITEK®2 Compact